Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Gedaan met 'Schoten badstad': frisse duik kan boete van 350 euro opleveren

Trending story found on www.gva.be
Gedaan met 'Schoten badstad': frisse duik kan boete van 350 euro opleveren
Met vier waarschuwingsborden maken de politie en De Vlaamse Waterweg een eind aan de eeuwenlange traditie van Schoten badstad. Zwemmen in het kanaal Dessel...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments