Vlaamse Media Powered by Trendolizer

N-VA wil verbod op stookolieketels en aardgas bij nieuwbouwwoningen

Trending story found on www.nieuwsblad.be
N-VA wil verbod op stookolieketels en aardgas bij nieuwbouwwoningen
De N-VA wil de luchtkwaliteit verbeteren door een ‘uitfasering van vervuilende verwarmingstoestellen’. Dat staat in de nota van Bart De Wever, die als basi...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments