Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Studie: capaciteit van bomen om CO2 op te slaan onzeker na 2100

Trending story found on www.knack.be
Studie: capaciteit van bomen om CO2 op te slaan onzeker na 2100
Bomen en planten kunnen nog ongeveer tachtig jaar extra CO2 uit de atmosfeer opnemen en bescherming bieden tegen broeikasgassen. Na 2100 wordt dat onzeker, omdat de CO2-niveaus dan mogelijk zo hoog zijn dat planten hun 'breekpunt' bereiken, blijkt uit onderzoek.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments