Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Het is nu zeker: Burger King komt naar Massenhoven

Trending story found on www.gva.be
Het is nu zeker: Burger King komt naar Massenhoven
In het verleden werd er nog wat mist gespuid maar nu is het zeker: Burger King komt naar de Liersebaan in Massenhoven op de plaats van de vroegere Aldi. Er...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments