Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Huwelijk in intieme kring: Tom Van Grieken gaat levenslange coalitie aan met Félice

Trending story found on www.gva.be
Huwelijk in intieme kring: Tom Van Grieken gaat levenslange coalitie aan met Félice
Ver weg van de camera’s is Tom Van Grieken (32) zaterdagmiddag getrouwd met Félice Palmen (27). De sobere burgerlijke plechtigheid vond haast onopvallend p...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments