Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Kappen kan perfect passen in verantwoord bosbeheer'

Trending story found on www.knack.be
'Kappen kan perfect passen in verantwoord bosbeheer'
Mensen verdragen niet meer dat er bomen gekapt worden. Dat is mee de schuld van een populaire Duitse boomknuffelende boswachter, zeggen Vlaamse bosbeheerders. 'Een kaalslag kan onderdeel zijn van een verantwoord bosbeheer.'
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments