Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Nieuw vak op school: emotionele intelligentie

Trending story found on www.nieuwsblad.be
 Nieuw vak op school: emotionele intelligentie
Leerlingen in het vijfde en zesde middelbaar van het Sint-Pietersinstituut in Turnhout kunnen voortaan het nagelnieuwe vak ‘emotionele intelligentie’ volge...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments