Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Steeds meer landen worden steeds minder democratisch. Hoe valt het tij te keren?

Trending story found on www.knack.be
Steeds meer landen worden steeds minder democratisch. Hoe valt het tij te keren?
Het Westen kan de wereld moeilijk de maat nemen, want bij ons staat de democratie er evenmin goed voor. En dat is heus niet alleen de schuld van de populisten.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments