Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Wapenexport: ngo's dagen de Waalse regering voor de rechtbank

Trending story found on www.knack.be
Wapenexport: ngo's dagen de Waalse regering voor de rechtbank
De ngo's Ligue des Droits Humains en CNAPD hebben een kortgeding aangespannen tegen de Waalse regering om toegang te krijgen tot informatie over wapenexport. Dat hebben Le Soir en Knack vernomen. Op dinsdag 17 september vindt de inleidingszitting plaats voor de rechtbank van eerste aanleg in Namen.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments