Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Zuhal Demir: “Ook Genkse leerkrachten maken zich zorgen over wat kinderen in koranles leren”

Trending story found on www.hbvl.be
Zuhal Demir: “Ook Genkse leerkrachten maken zich zorgen over wat kinderen in koranles leren”
In Nederland is er commotie na een reportage van Nieuwsuur over salafistische koranscholen. Kinderen leren daar onder meer dat “ongelovigen de doodstraf ve...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments