Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Antwerp en Lamkel Zé praten over verbeterd contract

Trending story found on www.gva.be
Antwerp en Lamkel Zé praten over verbeterd contract
Hij had het al eerder kunnen krijgen, als hij niet zoveel stoten had uitgehaald. Maar Didier Lamkel Zé (23) is nu dan toch goed op weg naar een nieuw en ve...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments