Vlaamse Media Powered by Trendolizer

'Chateau Meiland' wint grootste televisieprijs van Nederland en Martiens speech is ééénig

Trending story found on www.flair.be
'Chateau Meiland' wint grootste televisieprijs van Nederland en Martiens speech is ééénig
Martien kreeg de hele zaal aan het lachen met z'n doodeerlijke speech in typische Meiland-stijl.
[Source: www.flair.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments