Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Per maand eten 26.000 Antwerpenaars uit de Voedselbank, hulp in Kempen neemt toe

Trending story found on www.gva.be
Per maand eten 26.000 Antwerpenaars uit de Voedselbank, hulp in Kempen neemt toe
De vraag naar voedselhulp is in Antwerpen dit jaar met een vierde toegenomen, meer dan in andere regio’s waar De Voedselbanken actief zijn. “We zien de vra...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments