Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Wie de Koerden laat vallen, begaat historische blunder

Trending story found on doorbraak.be
Wie de Koerden laat vallen, begaat historische blunder
Zolang ze nuttig zijn, worden ze gerespecteerd. Is het nut uitgespeeld, dan worden de Koerden vanouds gedumpt, zoals vandaag...
[Source: doorbraak.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments