Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Geen ‘vers’ middagmaal meer in OCMW-zorgcentra: “Nochtans is dat hoogtepunt van de dag voor onze bewoners”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Geen ‘vers’ middagmaal meer in OCMW-zorgcentra: “Nochtans is dat hoogtepunt van de dag voor onze bewoners”
Eind volgend jaar eten alle bewoners van de Gentse OCMW-rusthuizen opgewarmde kost uit één centrale keuken die twee keer per week levert aan alle woonzorgc...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments