Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Scholieren in middelbare school in Vorst komen in opstand tegen examenrooster: “Ze breken de boel af”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Scholieren in middelbare school in Vorst komen in opstand tegen examenrooster: “Ze breken de boel af”
Een groep leerlingen heeft zich opgesloten in de refter van de Franstalige middelbare school Athénée André Thomas in Vorst. Ze protesteren tegen de examenr...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments