Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Aandeel Vlaamse ambtenaren met beperking blijft op 1,8 procent hangen

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Aandeel Vlaamse ambtenaren met beperking blijft op 1,8 procent hangen
Bij de Vlaamse overheid werkten eind 2018 678 personen met een handicap of met een chronische ziekte. Dat komt neer op 1,8 procent van de personeelsleden, ...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments