Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Zet productie 'Big Brother' Jill en Zoey bewust in een beter daglicht? - Newsmonkey

Trending story found on newsmonkey.be
Zet productie 'Big Brother' Jill en Zoey bewust in een beter daglicht? - Newsmonkey
Big Brother is ondertussen al meer dan halfweg, maar er komt steeds meer kritiek op de productie. De mensen die het programma volgen via de livestream
[Source: newsmonkey.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments