Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Spooroverweg Vloeiende maakt plaats voor fietstunnel

Trending story found on www.gva.be
Spooroverweg Vloeiende maakt plaats voor fietstunnel
Infrabel wil in de toekomst de spooroverweg aan de Vloeiende sluiten en vervangen door een fiets- en voetgangerstunnel. Infrabel komt tot die slotsom na ee...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments