Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Benjamin Dalle niet akkoord met nieuwe maatregelen: “Kinderen straf je niet af”

Trending story found on www.gva.be
Benjamin Dalle niet akkoord met nieuwe maatregelen: “Kinderen straf je niet af”
Het nieuws van de dag kwam zonder twijfel uit het onderwijs. Minister van jeugd Benjamin Dalle was te gast bij Gert en James en sprak zich uit tegen de nie...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments