Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Iedere Belg krijgt straks digitale portefeuille: hoe gaat dat precies in zijn werk?

Trending story found on www.gva.be
Iedere Belg krijgt straks digitale portefeuille: hoe gaat dat precies in zijn werk?
Tegen 2023 moet elke Belg gebruik kunnen maken van Smart Nation, een soort digitale portefeuille waarin alle officiële documenten en instanties verzameld z...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments