Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Trefpunt eert Walter De Buck en Luc De Vos op eerste avond Gentse Feesten

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Walter De Buck en Luc De Vos zullen op de openingsavond van de Gentse Feesten bij Sint-Jacobs uitdrukkelijk ‘aanwezig’ zijn. De groep van Walter De Buck, a...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments