Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Opsporingsbericht : Wie heeft Georges Smellers gezien?

Trending story found on atv.be
Opsporingsbericht : Wie heeft Georges Smellers gezien?
Op dinsdag 13 augustus omstreeks 15u werd de 77-jarige Georges SMELLERS voor het laatst gezien aan zijn woning in de Jacob Le Mairestraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments