Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Advocaat Lahlali wil België dwingen om ‘de zoetigheden van IS’ naar België te halen

Trending story found on pnws.be
Advocaat Lahlali wil België dwingen om ‘de zoetigheden van IS’ naar België te halen
Islamitische fundamentalist weet niet eens dat Belgische advocaat een dwangsom van 7.500 euro per dag voor hem eist
[Source: pnws.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments