Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Antwerpse politie werkt alleen nog op afspraak (behalve in het hoofdgebouw)

Trending story found on www.gva.be
Antwerpse politie werkt alleen nog op afspraak (behalve in het hoofdgebouw)
De Antwerpse politie gaat al haar politiekantoren, op het hoofdgebouw na, omvormen tot zogenaamde ‘afspraakkantoren’. Dat zijn kantoren die niet meer vrij ...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments