Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Carl Devos: 'De strategie van De Wever is mislukt'

Trending story found on www.knack.be
Carl Devos: 'De strategie van De Wever is mislukt'
Volgens politicoloog Carl Devos (Ugent) heeft de partijtop van Open VLD definitief gekozen voor de paars-groene coalitie.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments