Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Tien kilometer file door ongeval op E19: “Vermijd de omgeving”

Trending story found on www.gva.be
Tien kilometer file door ongeval op E19: “Vermijd de omgeving”
Ten gevolge van een ernstig verkeersongeval op de E19 ter hoogte van Kleine Bareel staat er een lange file richting Antwerpen.
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments