Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Verdacht voorwerp aangetroffen vlakbij Antwerp Expo

Trending story found on www.gva.be
Verdacht voorwerp aangetroffen vlakbij Antwerp Expo
Aan de Vogelzanglaan is een verdacht voorwerp aangetroffen. De melding kwam van vuilnismannen, die iets verdacht in hun laadbak hadden aangetroffen. De Ant...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments