Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Auditeur geeft toch positief advies voor omstreden locatie stadion, maar Club wil naar Jan Breydel: “Die optie geeft meer rechtszekerheid”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Auditeur geeft toch positief advies voor omstreden locatie stadion, maar Club wil naar Jan Breydel: “Die optie geeft meer rechtszekerheid”
Al zes van de zeven partijen die in beroep gingen tegen het stadion aan de Blankenbergse Steenweg, ontvingen een voor hen negatief advies. Maar Club ziet n...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments