Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Bekende frietbarak aan Royerssluis moet toch weg: ‘thuis’ voor studenten en schippers verdwijnt

Trending story found on www.gva.be
Bekende frietbarak aan Royerssluis moet toch weg: ‘thuis’ voor studenten en schippers verdwijnt
Opnieuw dreigt een frietmonument in Antwerpen te verdwijnen. Frituur Royerssluis moet eind april nu toch definitief opkramen, omdat de gelijknamige sluis e...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments