Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Di Rupo: 'Mislukte voordracht Khattabi is ernstig politiek incident'

Trending story found on www.knack.be
Di Rupo: 'Mislukte voordracht Khattabi is ernstig politiek incident'
Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) tilt zwaar aan het feit dat Zakia Khattabi vrijdag door de Senaat niet voorgedragen werd als rechter bij het Grondwettelijk Hof. Dat de gewezen voorzitster van Ecolo de benodigde tweederdemeerderheid niet haalde, wijt hij aan 'de blokkering door de Nederlandstaligen van een Franstalige'. Di Rupo spreekt van een 'ernstig politiek incident' en wijst N-VA en Vlaams Belang met de vinger.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments