Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Geld uit leefmilieufonds gebruikt om kippenstallen te vullen

Trending story found on www.apache.be
Geld uit leefmilieufonds gebruikt om kippenstallen te vullen
De Vlaamse regering haalt éénmalig 1,25 miljoen euro uit het Mina-fonds om de stallen van kippenhouders te ‘herbevolken’ wanneer die geruimd werden na de vogelgriep. De milieubeweging is daar niet over te spreken.
[Source: www.apache.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments