Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Hevige brand in oud herenhuis: vermoedens van kwaad opzet

Trending story found on www.gva.be
Hevige brand in oud herenhuis: vermoedens van kwaad opzet
Het heeft dinsdagnacht zwaar gebrand in een leegstaand oud herenhuis in Noeveren in Boom. De eerste verdieping en het dak zijn compleet verwoest door het v...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments