Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Jongste weerman ooit bij ATV stopt ermee: “VRT of VTM mogen altijd bellen”

Trending story found on www.gva.be
Jongste weerman ooit bij ATV stopt ermee: “VRT of VTM mogen altijd bellen”
Yannick Aerts uit Boom was nog maar 17 jaar toen hij vier jaar geleden begon als weerman bij ATV. Op het einde van de maand presenteert hij zijn allerlaats...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments