Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Zelfs als jongeren uitgaan stoppen ze niet met gamen

Trending story found on www.gva.be
Zelfs als jongeren uitgaan stoppen ze niet met gamen
Het aantal (oudere) scholieren dat vindt dat hun gamegedrag problematische vormen aanneemt, blijft stijgen, zo blijkt uit een bevraging van het Vlaams Expe...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments