Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Reisbureau gesloten wegens mensenhandel

Trending story found on atv.be
Reisbureau gesloten wegens mensenhandel
Burgemeester Bart De Wever heeft Rania Tourisme op het Kiel gesloten. De zaak moet 2 maanden dicht blijven. Er zijn ernstige aanwijzingen van mensenhandel.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments