Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Valentijn schiet zijn pijlen af in het woonzorgcentrum Gerkenberg

Trending story found on www.hbvl.be
Valentijn schiet zijn pijlen af in het woonzorgcentrum Gerkenberg
Vrijdag 14 februari om 8 u ’s morgens, werden de koppeltjes van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen op de Gerkenberg uitgenodigd voor een romanti...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments