Vlaamse Media Powered by Trendolizer

E19 richting Nederland volledig versperd

Trending story found on atv.be
E19 richting Nederland volledig versperd
Een zwaar verkeersongeval net voorbij de afrit sint job richting Nederland zorgt voor kilometerslange files. Vermijd de omgeving.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments