Vlaamse Media Powered by Trendolizer

K3 strijdt tegen het coronavirus met nieuw nummer ‘Handjes wassen’

Trending story found on www.hbvl.be
K3 strijdt tegen het coronavirus met nieuw nummer ‘Handjes wassen’
Vlaanderens favoriete trio bindt mee de strijd aan tegen het coronavirus. Om kinderen, jongeren en andere enthousiastelingen warm te maken voor het naleven...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments