Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Limburg.net neemt maatregelen: maximum 4 vuilzakken op straat zetten

Trending story found on www.hbvl.be
Limburg.net neemt maatregelen: maximum 4 vuilzakken op straat zetten
Afvalintercommunale Limburg.net heeft de afgelopen dagen aanzienlijk meer afval opgehaald en ziet zich genoodzaakt maatregelen te nemen. Zo mag u onder mee...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments