Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Ongeveer 1 op 2.000 mensen in provincie Antwerpen besmet met coronavirus

Trending story found on www.gva.be
Ongeveer 1 op 2.000 mensen in provincie Antwerpen besmet met coronavirus
In de provincie Antwerpen is ongeveer 1 op de 2.000 mensen met zekerheid besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano,...
[Source: www.gva.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments