Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Sportartsen adviseren: “Zorg dat je binnen een uur terug thuis kan staan”

Trending story found on www.nieuwsblad.be
Sportartsen adviseren: “Zorg dat je binnen een uur terug thuis kan staan”
We moeten allemaal in ons kot blijven, maar even buiten komen om te sporten mag van de overheid wel. Al waren er de laatste dagen heel wat onduidelijkheden...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments