Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Cordon sanitaire: kamikaze voor CD&V en VLD - Doorbraak.be

Trending story found on doorbraak.be
Cordon sanitaire: kamikaze voor CD&V en VLD - Doorbraak.be
VB en N-VA hebben de meerderheid, CD&V en VLD blijven de kiezer negeren en links kannibaliseert zichzelf. Cordon sanitaire wordt onhoudbaar.
[Source: doorbraak.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments