Vlaamse Media Powered by Trendolizer

De belangrijke reden waarom koning Filip wel spijt betuigt, maar geen excuses aanbiedt

Trending story found on www.nieuwsblad.be
De belangrijke reden waarom koning Filip wel spijt betuigt, maar geen excuses aanbiedt
Het lijkt slechts een nuance, maar tussen spijt en excuses zit wel degelijk een belangrijk onderscheid. “Een spijtbetuiging is een mildere uiting van excus...
[Source: www.nieuwsblad.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments