Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Granaat ontploft in de Volksstraat op het Zuid

Trending story found on atv.be
Granaat ontploft in de Volksstraat op het Zuid
De Volkstraat werd vannacht opgeschrikt door een ontploffing, volgens het parket is het vrijwel zeker dat het om een handgranaat gaat.
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments