Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Management van woonzorgcentra boert zeer goed

Trending story found on www.apache.be
Management van woonzorgcentra boert zeer goed
Schijnvzw’s die woonzorgcentra uitbaten in Vlaanderen, schuiven niet enkel miljoenen euro’s door via extreem hoge huurgelden. Ook via forse 'management fee
[Source: www.apache.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments