Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Borgerhout het hardst getroffen in Antwerpen

Trending story found on atv.be
Borgerhout het hardst getroffen in Antwerpen
Borgerhout gaat een eigen informatie- en sensibilisatiecampagne opstarten rond het coronavirus. Het district is de grootste besmettingshaard van Antwerpen, en verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de besmettingen. Het is nodig om iedereen te bereiken,…
[Source: atv.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments