Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Genkenaar overwint kanker terwijl hij tegen Covid-19 vecht

Trending story found on www.hbvl.be
 Genkenaar overwint kanker terwijl hij tegen Covid-19 vecht
Hij zat midden in een behandeling van keelkanker toen Arnaud Carpentier (64) uit Genk tot overmaat van ramp getroffen werd door Covid-19. Twaalf dagen lag ...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments