Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Open VLD: 'N-VA en PS moeten bijsturen'

Trending story found on www.knack.be
Open VLD: 'N-VA en PS moeten bijsturen'
Vooraleer er onderhandelingen kunnen worden opgestart over een nieuwe federale regering moet de economische en institutionele inhoud die N-VA en PS naar voren schuiven worden bijgestuurd. Zo luidt het standpunt van de Vlaamse liberalen van Open VLD.
[Source: www.knack.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments