Vlaamse Media Powered by Trendolizer

Zes op de tien besmettingen in ‘olievlek van Midden-Limburg’

Trending story found on www.hbvl.be
 Zes op de tien besmettingen in ‘olievlek van Midden-Limburg’
Afgelopen maand juli liepen 451 Limburgers een coronabesmetting op. Opmerkelijk: liefst 60 procent van die besmettingen - 272 in totaal - situeert zich in ...
[Source: www.hbvl.be] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments